Vervallen medicatie

Vervallen medicatie? Breng ze naar uw apotheker.  Bij inname kunnen ze uw gezondheid schaden. U verwijdert ze dus best onmiddellijk na de vervaldatum. Voor bepaalde geneesmiddelen is de houdbaarheid na opening van de verpakking beperkt. Omwille van uw eigen veiligheid en die van anderen die er mee in aanraking kunnen komen, kan u niet-gebruikte en vervallen geneesmiddelen niet zomaar bij het afval doen. 
Daarom is het belangrijk dat u deze geneesmiddelen apart sorteert.

Vervallen medicatie - Adviezen